Wat kost het?

Wat kost het

Eerste gesprek, kennismaking is gratis.

Tarieven: € 150,00 inclusief BTW per sessie.

Voor we starten maken we afspraken over het aantal gesprekken.

Ik werk met coaching overeenkomsten waarin omschreven staat wat we gaan doen.

Voor werkgevers die coaching aanvragen voor zichzelf gelden dezelfde tarieven. Als er coaching wordt gevraagd voor een of meer medewerker(s), zal er een maatwerk aanbod komen.

Ik ga met u op zoek naar vergoedingsmogelijkheden.

– Via uw aanvullende zorgverzekering

– Via de belasting

– Via UWV, Gemeente

– Via werkgever

– Op een andere manier

Ik kan ook voorlichting geven over stress en burn-out. Wanneer uw bedrijf hier interesse in heeft kunnen we na overleg een prijs afspreken.

Ik ga deze voorlichtingen ook gratis geven met als doel mensen bewuster te maken van stress en burn-out. Op deze manier werk ik aan mijn doelstelling: goede coaching bereikbaar maken voor iedereen.

Sneller als beller? : 06-57274598 Mail: info@decoachingsonderneming.nl